АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Андрiїв Наталiя МиколаївнаВР, 555979, 04.06.2014, Ужгородський МВ ГУ ДМС України в Закарпатськiй областi1567417930.2278131.812615674179000
Андрiїв Влада Микола-ВолодимрiвнаВО, 491529, 07.07.1998, Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi1420353727.3916628.827714203537000
Андрiїв Андрiй ЄвстаховичВР, 574333, 28.10.2014, Ужгородський МВ ГУ ДМС України в Закарпатськiй областi1916322136.9564638.89419163221000
Усього 49040937 94.57593 99.5343 49040937 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.