АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом загального користуванняАВ №54525614.07.2010Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортiд/н
Опис:
Лiцензiя на внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв автобусами АВ№545256 видана 18.01.2010р. на необмежений термiн взамiн попередньої лiцензiї на цi ж види послуг, термiн якої закiнчився 17.01.2010р.
Медична практикаАД№07103218.10.2012Мiнiстерство охорони здоров'яд/н
Опис:
Лiцензiя на право проведення передрейсових медичних оглядiв водiїв по замовленнях iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi за адресою: м.Ужгород, вул.Радiщева,2; та надання медичних послуг на територiї авторечового ринку за адресою : с.В.Лази, мiкрорайон "Новий", вул.Схiдна, 2. , надана на необмежений термiн.
Централiзоване водопостачанняАВ №36639728.01.2013Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя28.01.2018
Опис:
Лiцензiя надана для можливостi передачi пiдземних вод, видобутих на скважинах, розмiщених на територiї пiдприємства вторинним водокористувачам (орендаторам).