АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Андрiїв Наталiя МиколаївнаВО, 744989, 18.01.2001, Ужгородський МВ УМВС в ЗО13.01.19991442565631.456914425656000
Андрiїв Влада Микола-ВолодимрiвнаВО, 491529, 07.07.1998, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.19991069657223.325110696572000
Андрiїв Андрiй ЄвстаховичВО, 229518, 04.02.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.19991569447134.223715694471000
Усього 40816699 89.0057 40816699 0 0 0