АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на пiдприємствi в 2012р. становила 245 чол. в порiвняннi з 237 чол.за 2011р. Збiльшення середньооблiкової чисельностi пов'язане iз збiльшенням обсягiв автоперевезень (в першу чергу по замовленнях юридичних та фiзичних осiб) i ,вiдповiдно, збiльшення чисельностi працiвникiв. Станом на 31.12.2012р. облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 243чол. Крiм того, в 2012р. на пiдприємствi працювало 12 чол. сумiсникiв. Фонд оплати працi в 2012р. становив 3598,0 тис.грн. проти 3205,9тис.грн. за 2011р.; фонд вiдпрацьованого робочого часу - вiдповiдно 379836людино-годин в 2012роцi проти 373309 людино-годин в 2011роцi. Крiм того, пiдприємство збiльшувало погодиннi тарифнi ставки працiвникiв у зв'язку iз збiльшенням розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати.
На пiдприємствi постiйно проводиться перепiдготовка водiїв по БР, навчання по охоронi працi, перепiдготовка водiїв по мiжнародних перевезеннях.