АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Ужгородське АТП 12107"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 88018
3.1.5. Область, район Закарпатська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Ужгород
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Радiщева,2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 №662238
3.2.2. Дата державної реєстрації 24.07.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Ужгородський мiськвиконком Закарпатської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 11494627
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 11494627

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
3.3.2. МФО банку 312226
3.3.3. Поточний рахунок 26004001060573
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
3.3.5. МФО банку 312226
3.3.6. Поточний рахунок 26004001060573

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом загального користуванняАВ №54525614.07.2010Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортiнеобмежений
Опис:
Лiцензiя на внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв автобусами АВ№545256 видана 18.01.2010р. на необмежений термiн взамiн попередньої лiцензiї на цi ж види послуг, термiн якої закiнчився 17.01.2010р.
Медична практикаАД№07103218.10.2012Мiнiстерство охорони здоров'янеобмежений
Опис:
Лiцензiя на право проведення передрейсових медичних оглядiв водiїв по замовленнях iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi за адресою: м.Ужгород, вул.Радiщева,2; та надання медичних послуг на територiї авторечового ринку за адресою : с.В.Лази, мiкрорайон "Новий", вул.Схiдна, 2.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Асоцiацiя "Закарпатавтотранс"м.Ужгород, вул.Капушанська, 102
Асоцiацiя автоперевiзникiв Закарпатської областi представляє їх iнтереси в органах виконавчої влади, координує роботу по розробцi та затвердження тарифiв на автоперевезення, захищає iнтереси автоперевiзникiв по рiзних питаннях.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента