АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Ревiзiйної комiсiї Попович Михайло васильович ВО № 708677, виданий Перечинським РВ УМВС в ЗО 26.06.2000 13.01.1999 3 000 0.00650000000 % 3 000 0 0 0
Член Наглядової ради Козун Андрiй Володимирович ВР № 269961, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 23.11.2006 13.01.1999 1 338 0.00290000000 % 1 338 0 0 0
Секретар Наглядової ради Данюк Iрина Iванiвна ВО № 717722, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 30.06.2000 13.01.1999 2 000 0.00440000000 % 2 000 0 0 0
Член Наглядової ради Поштак Людмила Миколаївна ВО № 436478, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 09.03.1996 13.01.1999 3 000 0.00650000000 % 3 000 0 0 0
Член Наглядової ради Андрiїв Богдан Євстфiйович ВО № 066903, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 03.01.1996 13.01.1999 2 201 218 4.80000000000 % 2 201 218 0 0 0
Головний бухгалтер Лангазов Людмила Iванiвна ВО № 168348, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 18.11.1997 13.01.1999 94 567 0.20620000000 % 94 567 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Панчик Олександра Павлiвна ВР № 264382, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 24.10.2006 13.01.1999 1 338 0.00290000000 % 1 338 0 0 0
Член Наглядової ради Андрiїв Влада Микола -Володимирiвна ВО № 491529, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 07.07.1998 13.01.1999 10 696 572 23.32510000000 % 10 696 572 0 0 0
Член Наглядової ради Андрiїв Наталiя Миколаївна ВО № 744989, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 18.01.2001 13.01.1999 14 425 656 31.45690000000 % 14 425 656 0 0 0
Голова Наглядової ради Русин Василь Михайлович ВО № 336108, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 07.10.1997 13.01.1999 492 998 1.07500000000 % 492 998 0 0 0
Директор Козун Володимир Iванович ВО № 138427, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 16.07.1996 13.01.1999 200 712 0.43770000000 % 200 712 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Райнiш Стефанiя Степанiвна ВО № 273770, виданий Ужгородьким РВ УМВС в ЗО 24.09.1997 13.01.1999 80 0.00020000000 % 80 0 0 0
Усього   28 122 479 61.32430000000 % 28 122 479 0 0 0
Опис