АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Особлива інформація на 28.03.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Ознака типу відомостей про зміну власників акцій

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

128.03.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фізична особад/н27.391660
Зміст інформації:
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ “НДУ” було отримано перелiк власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства., а саме: Власник «Фiзична особа» - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 27,392%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 28,828%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0 %; -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%
228.03.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фізична особад/н36.956460
Зміст інформації:
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ “НДУ” було отримано перелiк власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства., а саме: Власник «Фiзична особа» - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 36,956%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 38,894%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0 %; -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%
328.03.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фізична особад/н30.22780
Зміст інформації:
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ “НДУ” було отримано перелiк власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства., а саме: Власник «Фiзична особа» - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 30,228%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 31,813%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 0 %; -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%
428.03.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фізична особад/н027.392
Зміст інформації:
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ “НДУ” було отримано перелiк власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства., а саме: Власник «Фiзична особа» - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 0%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 27,392 %; -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 28,828%
521.03.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фізина особад/н036.956
Зміст інформації:
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ “НДУ” було отримано перелiк власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства., а саме: Власник «Фiзична особа» - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 0%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 36,956 %; -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 38,894%
628.03.2018яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)фізична особад/н030.228
Зміст інформації:
28.03.2018р. вiд Депозитарiю ПАТ “НДУ” було отримано перелiк власникiв цiнних паперiв станом на 22.03.2018р., з якого стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства., а саме: Власник «Фiзична особа» - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 0%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 0%; - розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 30,228 %; -розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 31,813%