АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: (0312)663307, (050)5858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так
2. Засновницький (установчий) договір Не визначено
3. Положення про загальні збори Так
4. Положення про наглядову раду Так
5. Положення про виконавчий орган Так
6. Положення про ревізійну комісію Так
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Не визначено
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Не визначено
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Не визначено
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так
11. Висновки аудитора Так
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Так
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так
15. Перелік афілійованих осіб товариства Не визначено
16. Протоколи загальних зборів Так
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Не визначено
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Не визначено
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Так
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Не визначено
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Так
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Не визначено
26. Інша інформація Так